Högskolan i Borås

Applikationsnamn

KursinfoDoc v 2.0.1.0
KursinfoTagPlugin.dll v 1.0.31.1

Ett fel har uppstått och en PDF kunde ej genereras.

Kurs/Programkod:
Revision:
Typ:
Språk:
Vänligen kontakta kursinfoansvarig på ladok@hb.se och uppge Kurs/programkod, revision, typ och språk.

ISO14001 certified
© 2019 HÖGSKOLAN I BORÅS
KursinfoDoc